Uppsala Fria

Uppsala kommun backar om ordningsbetyg

Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommun upphävde på torsdagen ett beslut från december 2007, enligt vilket alla elever i årskurserna 3-9 skulle få skriftliga omdömen i ordning och uppförande. Bakgrunden är att Skolinspektionen kommit fram till att beslutet, som anmäldes till myndigheten av Vänsterpartiet, strider mot grundskoleförordningen.

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det ska krävas anmälningar till Skolinspektionen för att Uppsala kommun ska följa de lagar som reglerar skolans arbete. Den nya grundskoleförordningen är mycket tydlig med att det är rektor som avgör vad som ska dokumenteras skriftligt. Trots detta sade det folkpartistiska kommunalrådet i en debatt med mig att hon ansåg att Uppsalas beslut inte stred mot grundskoleförordningen, säger kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V) i ett uttalande.

Annons

Rekommenderade artiklar

Glömda barn fångas upp

Barn som lever med föräldrar med missbruksproblem, de så kallade glömda barnen, måste fångas upp av andra vuxna. Det menar Vara Vettig Vuxen-nätverket i Uppsala som för åttonde året i rad arrangerar kursen med samma namn.

Kurs anordnas i fredlig konfliktlösning

Det finns metoder i hur man hanterar konflikter konstruktivt. För detta arrangeras en kurs i både konfliktlösning och hur man kan uppnå samhällsförändringar genom ickevåldslig aktion.

Ny webbsida samlar brukarnätverken

I fredags lanserades en ny webbportal för brukarnätverken för personer med psykisk ohälsa på Café Mumrik i Uppsala. Samtidigt ordnades manifestationer på 18 andra orter runt om i landet.

Veronika Skärlund

Lantbruket kan sänka koldioxidhalten i atmosfären

Mat&Miljö

I dagsläget är jordbruket beroende av fossilt bränsle, men med ny teknik skulle bönderna kunna bidra till att minska koldioxiden i atmosfären. Det menar Upplands ekologiska bönder och efterfrågar mer politisk vilja.

© 2015 Uppsala Fria