Uppsala Fria

Entreprenörskap och företagande på schemat

Regeringen vill att undervisning om entreprenörskap ska ges större utrymme i skolan. Majoriteten i Uppsala kommun är mycket positiv medan oppositionen vill att begreppet breddas till att innehålla mer än bara företagande.

 

Undervisning i entreprenörskap ska ges större vikt på alla utbildningsnivåer. Det är innebörden av ett regeringsuppdrag till Skolverket, där myndigheten får i uppgift att stimulera och stödja utbildningsinsatser inom området.

Enligt Skolverket handlar det dels om att utbilda eleverna i att starta och driva företag, men också om att utveckla mer allmängiltiga kompetenser som att omsätta idéer i handling.

Ser man till regeringens egna formuleringar ligger dock tyngdpunkten just på företagandet. ”Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning”, skriver utbildningsministern, högskoleministern och näringsministern i ett gemensamt uttalande.

 

Nyligen besökte Skolverket Uppsala för att informera om satsningen. Mohamad Hassan (FP), ordförande i ungdoms- och arbetsmarknadsnämnden, Uppsala kommun, är mycket positiv till inriktningen.

– Normen har alltid varit att man ska bli anställd, men vi behöver fler företag i Uppsala och Sverige, och för att få det måste skolan utbilda i att starta och driva eget företag.

Ulrik Wärnsberg (S), nämndens andre vice ordförande, är inte negativt inställd till satsningen men hoppas att den breddas till att handla om mer än enbart konventionellt företagande.

– Entreprenörskapsbegreppet har kidnappats under så lång tid, nu handlar det bara handla om att tänka på sig själv, affärer och ekonomi. Det är ju en tolkning som har understötts av Svenskt näringsliv och influenser från USA, men det är mycket större än att alla ska bli involverade i företag. Det vill till att Skolverket lägger lite professionellt pedagogiskt tänkande i det, annars finns det en uppenbar risk att den hegemoni som funnits i begreppet fortsätter.

I skolan skulle en övning i entreprenörskap exempelvis kunna vara att sätta upp en teaterproduktion. Liksom för den delen utbildning i att starta kooperativ.

– Då är man tillsammans och delar på glädje och sorg. Varför ska man sitta ensam och sura?

 

Regeringens avsikter ska skrivas in i skolplanen. På grundskolenivå handlar det främst om att stödja egenskaper som nyfikenhet och förmåga att fatta beslut. Först från gymnasienivå blir det aktuellt med undervisning som mer specifikt riktas mot företagande.

Mohamad Hassan, som befarar omfattande företagsdöd om inte en ny generation utbildas för att ta över efter 40-talisterna, hade dock gärna sett att man börjat tidigare.

– Vi befarar att de här företagen ska gå i graven om ingen är intresserad av att driva dem vidare. Egentligen tycker vi att det är lite för sent att ta in det här på gymnasienivå, vi skulle vilja ha in det även i grundskolan och förskolan. 

 

Annons

Rekommenderade artiklar

”Det är ett fegt beslut”

Bråket om de politiska ungdomsförbundens tillträde till stadens gymnasieskolor går vidare. Vänsterpartiet kräver att kommunen öppnar skolorna inför det stundande valet, men majoriteten håller fast vid att rektorernas beslut ska gälla.

”En allvarlig begränsning i yttrandefriheten”

Förra veckan stoppade ledningen för Kungliga tekniska högskolan i Stockholm en debatt om möjligheten att bojkotta ockupationsmakten Israel. Men även Uppsala universitet försöker inskränka möjligheterna att bilda opinion, menar två studentföreningar som i tisdags anordnade ett möte under parollen ”För en fri politisk diskussion på universitetet.

”De som är beroende av branschen håller käft”

Han har jämfört de planerade effekthöjningarna i svenska kärnkraftverk med att trimma 40 år gamla fordon till sportbilsnivå. I samband med det uppmärksammade snabbstoppet 2006 spred Forsmarks kraftgrupp falska uppgifter om honom till media. Uppsala Fria Tidning har talat med Lars-Olov Höglund om en förändrad säkerhetskultur inom kärnkraftsbranschen.

Ungdomsförbund får inte besöka gymnasieskolor

Inför valet vill Uppsalas rektorer inte släppa in Sverigedemokratisk ungdom på stadens gymnasieskolor. För att undvika anklagelser om åsiktsdiskriminering har samtliga ungdomsförbund utestängts. Något som väcker protester.

© 2015 Uppsala Fria