Fördjupning

Glokal aktivism

Uppsala rör sig

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som arbetar för ett rättvist, jämställt och hållbart samhälle. Devisen "Tänk globalt, agera lokalt" präglar föreningens engagemang.

För kvinnor lokalt och globalt

8 mars

I samband med internationella kvinnodagen den 8 mars firade Uppsalas två Zontaklubbar Zonta Rose Day som också syftar till att globalt uppmärksamma kvinnors situation. Ett av Zontas senaste projekt handlar om fruimport.

Uppsalaföreningar för fred

Uppsala rör sig

Nästa år firar Sverige 200 år av fred och i Uppsala kommer det att uppmärksammas särskilt då projektet fredsstaden Uppsala når sin kulmen. Karin Dahl från lokala föreningen Kvinnor för fred hoppas på en folkfest där freden som ett globalt mål kan lyftas fram i debatten.

Kvinnorna vågar inte söka hjälp

Tabun

Hundratusentals kvinnor lider av inkontinens efter att ha fött barn och de drar sig för att kontakta sjukvården. Problemet är vanligare än många tror.

Klimatet inte bara en miljöfråga

Uppsala rör sig

Det är hög tid att politikerna tar klimatfrågan på allvar, menar Klimataktion. En förening som även vill fungera som en samhällsröst för en klimatanpassning både lokalt och globalt.

Svårigheter som inte syns

Tabun

I vår andra del om tabun berör vi autismspektrat. Cecilia Ingard är vice ordförande i föreningen Attentions Uppsalastyrelse och har fått diagnosen Aspberger. Hon har tillika ett självskadebeteende.

Sidor

© 2014 Uppsala Fria