Kultur

Kulturernas karneval växer

Den 25–26 maj intar Kulturernas karneval Uppsalas gator igen, karnevalen med influenser från alla världens hörn. Men redan nu och fram till 7 april kan man uppleva karnevalen på Stadsbiblioteket, där en utställning med bilder från förra årets evenemang visas.

Glokal aktivism

Uppsala rör sig

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som arbetar för ett rättvist, jämställt och hållbart samhälle. Devisen "Tänk globalt, agera lokalt" präglar föreningens engagemang.

Uppsala scen för ny sorts festival

Uppsala vetenskapsfestival – SciFest – går av stapeln 22–23 mars. Temat är vatten och i dagarna två kan besökarna ta del av shower, experimentverkstäder och workshops.

Tidlös reseskildring från Balochistan

Recension

Uppsala universitet är ett av få universitet med undervisning i och forskning kring balochiska. Men utanför fakulteten är nog balocherna föga kända ens i Uppsala.

De berättar kvinnors historia

Föreningen för Uppsalakvinnors historia främjar forskning och verksamheter i syfte att uppmärksamma viktiga kvinnor som levt och verkat i Uppsala. Dessutom står de bakom ett antal böcker om de kvinnor som hjälpte till att skapa vårt samhälle.

Växande second hand-marknad

Åsikterna är delade om att handla på Sekond Hand. Förr kallades det Bättre begagnat. En del människor står inte ut med tanken att bära kläder som någon annan använt, medan andra kan leta i timmar efter kläder i en Second Hand-butik. Men hur ser utbudet i Uppsala egentligen ut?

Uppsalaföreningar för fred

Uppsala rör sig

Nästa år firar Sverige 200 år av fred och i Uppsala kommer det att uppmärksammas särskilt då projektet fredsstaden Uppsala når sin kulmen. Karin Dahl från lokala föreningen Kvinnor för fred hoppas på en folkfest där freden som ett globalt mål kan lyftas fram i debatten.

Sidor

© 2015 Uppsala Fria