Nyheter

Lokala vattenvårdsprojekt för minskad övergödning

Nu har sex kommuner i Uppsala län, tillsammans med Upplandsstiftelsen, fått klartecken från Länsstyrelsen att sätta igång med sina projekt för att minska övergödningen i Östersjön. Det är sammanlagt tolv vattenvårdsprojekt som får dela på fyra miljoner kronor från det statliga LOVA-stödet.

Nätsatir lades ned efter påtryckningar från dagspress

Ett internetverktyg som automatiskt ändrade orden män till invandrare/judar och kvinnor till svenskar användes för att påvisa problematik i genusdebatten. Efter påtryckningar från dagstidningar valde skaparen, som går under pseudonymen Matte Matik, att stänga ner sidan.

Samrådsavslut kritiseras av miljörörelserna:

Under torsdagen gick miljörörelsen med Naturskyddsföreningen, SNF, och dess ordförande Mikael Karlsson i spetsen ut med ett pressmeddelande. En samrådsinlaga skickades samtidigt till Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, där man kritiserar företaget och kräver fortsatt samråd tills att en säker slutförvarsmetod redovisats. Man vill att SKB ska frångå KBS3-metoden och anför processfel i samrådsförfarandet.

Populär duell mellan Bildt och Ahlin

Intresset var stort när utrikesminister Carl Bildt (M) och Urban Ahlin, utrikespolitisk talesman (S), debatterade i Ekonomikum på onsdagen. Politikerna bjöd på en vänskaplig föreställning med humoristiska inslag och utan större meningsskiljaktigheter.

Tyngdpunkten låg på Rysslands moderniseringsprocess och samarbetet med Nato.

Miljöpartiet kräver politiska beslut för satsning på biogas

Uppsala kommun var tidigt ute med att satsa på biogas. Det är 14 år sedan de första biogasbussarna togs i bruk och snart kommer cirka hälften av den lokala busstrafiken drivas på biogas. Nu kräver oppositionen politiska beslut för en fortsatt satsning.

Sigtunas kommunledning säger nej till civilflyg på Ärna

Ledningen i Sigtuna kommun är kritisk till planerna på en civil flygplats på Ärna. I sitt remissyttrande, som nu skickats till Uppsala kommun i samband med att en ny översiktsplan tas fram, framhåller de istället förbättrad kollektivtrafik.

Sidor

© 2015 Uppsala Fria