Sport & hälsa

Samband mellan miljöföroreningar och diabetes

Personer med höga nivåer av bekämpningsmedel och andra miljögifter i blodet har större risk att få typ två-diabetes. Det visar en studie med äldre svenskar som nyligen publicerats i tidskriften Diabetes care, enligt ett pressmeddelande.

© 2015 Uppsala Fria